Skip to main content

Gaslube aditiva

Bez aditiv hrozí riziko poškození motoru provozovaného na LPG

Automobilový benzín obsahuje přidané ochranné látky, tzv. aditiva, která jsou přidávána již v rafinérii. Tyto látky zajišťují ochranu částí motoru ve spalovacím prostoru podle normy
DIN EN 589.

Alternativní palivo propanbutan, známé také po názvem „autogas“ či u nás běžně používanou zkratkou LPG (z angl. „liquefied petroleum gas“, tedy „zkapalněný ropný plyn“) taková aditiva neobsahuje, a to z několika důvodů:

Propan-butan se používá jako topný plyn a alternativně jako pohonná hmota. Tyto dva způsoby využití LPG rafinérie v podstatě nerozlišují. Přidávání aditiva do LPG – stejně jako je tomu u benzínu – v praxi není dost dobře možné, protože LPG je sice skladováno v kapalné formě stejně jako benzín, ale do motoru je LPG dávkováno již odpařené, tedy v plynné formě. Na rozdíl od benzínu, který je vstřikován do sacího kanálu před sací ventil motoru ve formě kapalné, a teprve po vstřiku se odpařuje. Na první pohled to nevypadá jako zásadní rozdíl, ale opak je pravdou. Plynové vstřikovače jsou velmi choulostivé na mechanické nečistoty, vznikající jako vedlejší produkt při změně skupenství – tedy při splynování kapalného propan-butanu v reduktoru neboli splynovači, a proto je nutné plyn před vstupem do vstřikovačů filtrovat. Z tohoto důvodu není možné provést aditivaci kapalné fáze LPGaditivum by vlastně ucpalo filtr plynné fáze.

Odpovědí na tento problém je aditivum firmy ERC, která vyvinula vysoce účinnou přísadu Gaslube, určenou pro ochranu ventilů a ventilových sedel pro motory spalující LPG. Gaslube plně uspokojuje potřeby moderních benzínových motorů, jejichž ventily a ventilová sedla jsou vystavena působení vyšší teploty hoření a úplné absenci obsahu aditiva ve spalovaném LPG.

Tyto stránky využívají cookies. více informací

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které přicházíte. Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Podle těchto údajů Vás nelze identifikovat. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na webových stránkách jednotlivých prohlížečů.

Zavřít