Zahájení testu aditiva
Gaslube Special P1000

 

Německá zkušebna TUW Nord
  • Zahájení testu aditiva Gaslube proběhlo na pracovišti TÜW Nord v Hanoveru dne 19.12.2010.
  • Vozidlo které bylo přistaveno k testu mělo stav tachometru 3769 km.
  • Ve vozidle byl od počátku namontován systém vstřikování plynné fáze LPG, tedy do této doby bylo provozováno na LPG bez aditiva.
  • Řídící jednotka plynu má záznam o provozu 53 hodin a 17 minut na LPG a 6 hodin a 33 minut na benzín.
  • Teplota hlavy válců při prvotním měření výchozích hodnot ventilových vůlí před zahájením testu byla 66°C .
  • Bylo provedeno zaplombování ventilového víka motoru pracovníky TÜW Nord  aby bylo zajištěno že nikdo nebude neoprávněně zasahovat do mechaniky motoru v průběhu testu mezi jednotlivými měřeními.
Test Gaslube aditiva LPG
1
Obrazovka diagnostického software systému vstřikování LPG Lovato s logováním provozních hodin na benzín a na LPG na začátku testu aditiva Gaslube Special P1000
test gaslube LPG TUW NORD
3769
Stav tachometru na počátku testu
53:17
Stav hodin provozu na LPG při začátku testu
6:33
Stav hodin provozu na benzín při začátku testu
66
Teplota hlavy válců při prvním měření ventilových vůlí